Tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de lamostraigualada.cat, així com tots els elements continguts (fotos, text, dossiers…) pertanyen a l’Ajuntament d’Igualada i subsidiàriament als autors respectius. L’usuari particular podrà visualitzar, imprimir, fer còpia al disc dur sempre i quan sigui per fer-ne un ús privat. Els mitjans de comunicació podran fer-ne difusió fent constar sempre la procedència i l’autoria dels elements quan així ho explicitin. Queda expressament prohibida qualsevol altra utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la modificació, alteració, descompilació i qualsevol altra operació d’enginyeria inversa d’aquests elements.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que lamostraigualada.cat ofereix i no emprar-los per a:

1.Incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

2.Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il•legal, d’apologia del terrorisme o que vagi en contra dels drets humans.

3. Provocar danys als sistemes físics i lògics de lamostraigualada.cat, dels seus proveïdors o de terceres parts, introduir a la xarxa virus informàtics o qualsevol dels sistemes físics o lògics capaços de provocar els danys esmentats.

Lamostraigualada.cat es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes, canviant, suprimint o afegint tant els continguts i serveis que s’ofereixen com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

L’Ajuntament d’Igualada perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors, així com qualsevol utilització indeguda del web lamostraigualada.cat, exercint totes les accions legals que consideri oportunes.

Política de privacitat

Lamostraigualada.cat actuarà amb les pautes de confidencialitat i seguretat que estableix la Llei 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones que facilitin dades a través dels formularis tenen dret a modificar-les o cancel•lar-les en qualsevol moment enviant una comunicació a l’adreça de correu electrònic info@lamostraigualada.cat.