Servei de premsa

Si voleu rebre informació o necessiteu més material per difondre La Mostra d’Igualada al vostre mitjà de comunicació, poseu-vos en contacte amb el nostre Servei de Premsa.

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl

Núria Olivé / Marc Gall

+34 691 836 408 (Núria) / +34 619 307 620 (Marc)

+34 933 106 044 / + 34 932 955 634

nolive@comedianet.com / mgall@comedianet.com

SALA DE PREMSA