Servei de premsa

Si voleu acreditar-vosrebre informació o necessiteu més material per difondre La Mostra d’Igualada al vostre mitjà de comunicació, poseu-vos en contacte amb el nostre Servei de Premsa. Als botons de sota trobareu tot el material de premsa de la fira.

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl
Núria Olivé / Marc Gall
+34 691 836 408 (Núria) / +34 619 307 620 (Marc)
+34 933 106 044 / + 34 932 955 634
nolive@comedianet.com / mgall@comedianet.com
SALA DE PREMSA