Participar a la Programació Oficial

Requisits artístics

El període de presentació de sol·licituds per participar a La Mostra d’Igualada – Fira de teatre infantil i juvenil del 2019 comprèn del 15 de juliol al 15 de setembre de 2018. 

La convocatòria està oberta a companyies professionals que presentin espectacles de qualsevol gènere (teatre, dansa, titelles, musical, clown, etc.) adreçats a un públic familiar, infantil o juvenil, tant si han estat creats per ser representats en espais tancats com a l’exterior. Les propostes també poden ser de petit, mitjà o gran format i poden combinar diversos gèneres. Es tindrà especialment en compte la contemporaneïtat de la proposta, la innovació en el llenguatge escènic, l’aportació en el format, i la dramatúrgia.

La Direcció Artística de la fira, encarregada del procés de selecció de les propostes, dona preferència als espectacles que s’hagin estrenat en el darrer any abans de l’edició en què es presenta la sol·licitud o que tinguin com a data d’estrena La Mostra d’Igualada. També tindran prioritat en la selecció les companyies que no hagin participat en l’edició anterior.

Condicions de participació

La sol·licitud de participació de companyies a La Mostra d’Igualada implica l’acceptació de les següents Condicions de Participació:

1.- Condicions econòmiques

S’estableix que les companyies que participen a La Mostra d’Igualada no percebran l’import que correspon al seu caixet habitual.

A les companyies de fora de Catalunya, La Mostra pactarà amb cada companyia una quantitat fixa, independentment del número de funcions que realitzin, en concepte de desplaçament i despeses generals.

A les companyies de Catalunya, La Mostra els pagarà una quantitat fixa, independentment del número de funcions que realitzin, en concepte de despeses generals segons el següent barem:

D’1 a 3 integrants: 500 € + IVA

De 4 a 6 integrants: 600 € + IVA

Més de 7 integrants: 700 € + IVA

2.- Condicions tècniques

La Mostra d’Igualada proporcionarà la infraestructura tècnica que es consideri necessària per a la realització de cada espectacle, sempre que la fitxa tècnica hagi estat enviada en el termini previst i consensuada i confirmada pel Cap Tècnic de la fira.

3.- Allotjament i dietes de les companyies

Número de persones

La Mostra d’Igualada comptabilitzarà com a integrants d’una companyia, a efectes de manutenció, el número d’intèrprets a escena més una persona en qualitat de tècnic.

Manutenció

La Mostra d’Igualada, mitjançant el sistema que la mateixa organització estableixi, facilitarà la manutenció (dinar i/o sopar) a la companyia segons l’horari i dies de les seves funcions.

Allotjament

Com a norma general, La Mostra d’Igualada només es farà càrrec de l’allotjament de les companyies de fora de Catalunya.  

4.- Final

Aquestes “Condicions de Participació” de les companyies estan subjectes i supeditades al contracte que s’haurà de signar entre la companyia i l’Ajuntament d’Igualada.

Per participar a La Mostra d’Igualada és indispensable enviar el formulari de sol·licitud de participació i el material addicional dins els terminis d’inscripció per cada espectacle que es vulgui presentar.

El període de presentació d’espectacles va finalitzar el passat 15 de setembre