Espai Aniversari

Per quarta edició, Mostra Igualada organitza l’Espai Aniversari, un recorregut de companyies o entitats relacionades amb el món del teatre infantil i juvenil que celebren anys durant el 2019.

L’Espai Aniversari estarà situat a la Sala d’exposicions temporals del Museu de la Pell i romandrà obert al públic durant els dies de Mostra Igualada.

 

REQUISITS I CONDICIONS

  • Les companyies i entitats interessades hauran de complir, durant el 2019, anys múltiples de cinc.
  • La Mostra d’Igualada proporcionarà, gratuïtament, l’espai d’exposició.
  • La reproducció gràfica i/o digital dels elements expositius (fotografies, vídeos, impressió de textos) anirà a càrrec de cada companyia o entitat.

SOL·LICITUD

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic abans de l’11 de gener a aniversari@lamostraigualada.cat amb l’assumpte “ESPAI ANIVERSARI” indicant el nom de la companyia o entitat, i adjuntant un breu currículum històric i una fotografia en alta resolució.

SELECCIÓ

  • La Mostra d’Igualada farà una selecció de les companyies o entitats interessades, segons criteris d’antiguitat i d’espai.
  • S’informarà a totes les companyies com a molt tard el dilluns 21 de gener de 2019.
  • La Mostra d’Igualada facilitarà a les companyies seleccionades les característiques i dimensions de l’espai expositiu. Aquestes es comprometran a cenyir-se a l’espai atorgat i a presentar prèviament una proposta d’exposició.